Cả nước có 55% số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Create: 07/09/2021 18:20:28
Visited: 1499

Ngày 20-7, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp”. Ðồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, một số HTX, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong 15 năm qua, kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp có sự phát triển cả về lượng và chất. Ðến hết tháng 6-2019 cả nước có hơn 14.500 HTX nông nghiệp, trong đó có 55% số HTX hoạt động hiệu quả, với 8,6 triệu hộ, bình quân 220 HTX/tỉnh. Doanh thu bình quân một HTX nông nghiệp hiện nay là 1,62 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với năm 2003 … Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Nguyễn Xuân Cường, mô hình hoạt động của các HTX đa dạng, đáp ứng được yêu cầu của sản xuất nông nghiệp và nhu cầu thị trường. Nhiều HTX đã liên kết với các doanh nghiệp xây dựng được chuỗi giá trị gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, các HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Hầu hết các HTX nông nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, chưa tiếp cận được thị trường, khó vay vốn trung hạn và dài hạn. Bên cạnh đó, mặc dù đã có nhiều chính sách nhưng ở một số địa phương vẫn chưa thật sự đi vào cuộc sống…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ biểu dương những nỗ lực của Bộ NN và PTNT và các bộ, ngành liên quan cùng các địa phương trong việc phát triển kinh tế tập thể và HTX trong thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước phải ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân, trọng tâm là kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp, bởi trong khoảng 23 nghìn HTX, HTX nông nghiệp chiếm 62%. Kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua đã có sự phát triển cả về lượng và chất, vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây và đang có nhiều tiềm năng phát triển. Hiệu quả của kinh tế tập thể được nâng lên, đóng góp tích cực vào quá trình tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng NTM. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục nâng cao nhận thức, nghiên cứu, rà soát và đề xuất sửa đổi Luật HTX; hướng dẫn thủ tục thực hiện hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp; rà soát, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX nông nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng…