SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH KHOẢNG CÁCH GIỚI NƠI LÀM VIỆC HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Create: 27/04/2021 08:51:22
Visited: 1568

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG DOANH NHÂN NỮ VIỆT NAM

Số: /DNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2019

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp

Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xin gửi tới Quý Doanh nghiệp lời chào trân trọng.

Được thành lập từ năm 2001, là một tổ chức thuộc Ban Chấp hành của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tập hợp các doanh nhân nữ, doanh nghiệp, tổ chức của doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc điều hành, quản lý thuộc mọi thành phần kinh tế trên phạm vi toàn quốc, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam có chức năng đại diện hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nhân nữ thông qua các hoạt động: vận động chính sách, nâng cao năng lực, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và đầu tư, phát triển mạng lưới và quan hệ đối tác, hỗ trợ xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và thực hiện bình đẳng giới trong doanh nghiệp. Trong những năm qua, Hội đồng Doanh nhân nữ VN đã đưa ra nhiều sáng kiến và thiết kế nhiều hoạt động mang dấu ấn thương hiệu riêng như: Trao tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Bông Hồng vàng”; Diễn đàn Doanh nhân Nữ Việt Nam; Diễn đàn doanh nhân nữ ASEAN; Lễ tôn vinh “Nữ doanh nhân ASEAN tiêu biểu”; Diễn đàn doanh nhân nữ APEC; Tổ chức Đoàn doanh nhân nữ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu thường niên; Vận động chính sách; Đào tạo nâng cao năng lực, cung cấp thông tin và tư vấn cho hội viên, xây dựng mạng lưới trong nước, khu vực và quốc tế...

Để biết thêm thông tin về Hội đồng Doanh nhân nữ VN, vui lòng xem các trang sau:

Website: www.vwec.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/vwec.com.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvl0dKSZZjyaXaDfNQd8kjA

Để được tham gia vào mạng lưới, có thêm cơ hội chia sẻ, học tập kinh nghiệm của các doanh nhân nữ thành công, có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, bạn hàng, tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu cũng như nâng cao vị thế và tiếng nói của doanh nghiệp mình trong xã hội, trong nền kinh tế và nếu có mong muốn trở thành hội viên của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, xin Quý doanh nghiệp/Doanh nhân nữ vui lòng điền thông tin vào đơn đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Hội đồng Doanh nhân nữ  Việt Nam theo địa chỉ dưới đây:

Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam

Tầng 6-7, tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 02435742109/02435742022 (máy lẻ 339/211)

Liên hệ: Nguyễn Thu Hạnh 0987839994 (phụ trách hội viên)

Email: vwec@vcci.com.vn; thuhanhvcci@gmail.com

Quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên được gửi đình kèm.

Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

  • Như trên
  • LưuVT, DNN

           CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Thị Tuyết Minh